Subtansi Dakwah Rasulullah Saw di Makkah


Subtansi dan Strategi Dakwah Rasulullah di Mekah

DRAMA

Ringkasan Materi :

Nabi Muhammad Saw dan para sahabat memiliki semangat dalam Berdakwah di Makkah dan madinah.
Rasulullah memiliki kesulitan dalam menghadapi tantangan melawan kaum kafir quraisy di Makkah yang tokoh nya adalah anggota keluarga sendiri yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal.

Kondisi masyarakat arab sebelum masuk islam dapat dilihat melalui lima hal, yaitu :
 1. Letak Geografis
 2. Penduduk
 3. Politik
 4. Sosial/Ekonomi
 5. Agama dan kepercayaan
Cara/subtansi dakwah rasulullah di Makkah di antara nya :

1)    Memperbaiki akhlak masyarakat Makkah
2)    Memperbaiki dan meluruskan tauhid
3)    Menyampaikan persamaan hak dan drajat manusia
4)    Mengubah kebiasaan bertaklid

Strategi dakwah Rasulullah di Makkah :
Strategi yang di lakukan rasulullah sangat efektif hanya 23 tahun menjadikan islam sebagai agama yang sempurna di dunia termasuk Makkah.

Ada dua jenis strategi yang di lakukan rasulullah di Makkah yaitu :

 1. Berdakwah secara diam diam
 2. Berdakwah secara terang-teranganDialog :

Berdakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah di Makkah

Latar Belakang :

Makkah pada zaman itu merupakan tempat agama, ramai oleh pengawai dan berhala-berhala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi amat penting dan merupakan langkah yang bijak di ambil Rasulullah.

Nabi Muhammad melakukan dakwah nya kepada keluarga nya, sahabat dan orang terdekat dengan Rasulullah.

Suatu hari rasulullah mendatangi orang-orang yang dapat di percaya agar orang tersebut masuk islam. Lalu Rasulullah membuat pertemuan dengan memberi petenjuk agama islam secara sembunyi sembunyi.

Rasulullah : Assalamualaikum

Ali bin abi thalib : waalaikumsalam

Rasulullah : wahai sepupu ku, izinkan aku berdakwah kepada mu
( يا ابن عمي، اسمحوا لي أن يعظ لك )

Ali bin abi thalib : Apa maksud dan tujuan ingin menemui ku Muhammad ?

Rasulullah : Aku ingin mengajak mu wahai sepupu menuju agama yang di ridhoi Allah swt.
( وأود أن أدعوكم يا ابن عم تجاه الدين في الله سبحانه وتعالى )

Ali bin abi thalib : aku ingin masuk ke agama yang sesunggu nya di ridhoi allah.

Ali bin abi thalib adalah salah satu sahabat yang mendapat gelar assabiqunal awwalun
Begitu pula yang terjadi pada Khadijah, Huzaifah dan sahabat lainnya.

Diantara mereka ada yang menyahut seruan nabi tanpa membantah, dan di beri sebutan assabiqunal awwalun yang arti nya  orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk/ memeluk Islam. Memeluk islam pertama kali ada 40  orang diantaranya :

 1. Khadijah binti khuwalid
 2. Ali bin abu thalib
 3. Abu bakar as-shidiq
 4. Zaid bin haritsah
 5. Bilal bin rabah

Maka turunlah awalan surat Al-Mudatsir ( Bagian dari masa ini adalah surat surat pendek ) almudatsir sendiri arti pembersihan jiwa.
Dengan bersembunyi sembunyi ini kaum quraisy tidak mengetahui nya.
Berlalu setelah 3 tahun dakwah awal rasulullah, rasulullah melihat keindahan persaudaraan se muslim.
Setelah 3 tahun mereka menentang serta mengecam berhala berhala yang ada di Makkah.

Hikmah :

Seseorang yang mengerti agama harus mengutamakan keluarga dekatnya dalam berdakwah. Jika mereka menolak, selesai sudah tanggung jawab seorang ini. Jika melihat ada bahaya yang mengancam kehidupan dan akidah umat, petinggi ini harus menyiapkan tempat yang aman dan jangkauan musuh agar misi dakwah tetap terjamin. Karena, jika tidak diamankan, sedangkan jumlah dan kekuatan masih sangat minimum, musuh dapat menghabisi mereka dan melarang dakwahnya. 

0 Response to "Subtansi Dakwah Rasulullah Saw di Makkah"

Post a Comment

Yuk.. Komentar nya yang berhubungan dengan tema atau agama islam

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel